קרנות

קרנות הן ישויות משפטיות כשלעצמן, המשמשות לעיתים קרובות כחלופה לצוואה, ובמדינות מסוימות הן מכונות קרנות משפחתיות. מטרתן ברוב המקרים היא לשמר את הנכסים, להגן על פרטיות ולבצע תכנון מושכל של ההון המשפחתי.

בניגוד לקרנות נאמנות, קרנות הן הבעלים המלאים של הנכסים שניתנו להן, ולכן ניהול מקצועי חיוני להבטחת תוצאות נאותות. Copaz מנהלת את הקרן ומשמשת כדירקטוריון הקרן. אנו מתמחים בקרנות ליכטנשטיין – כלים בעלי ייעוד ייחודי שמטרתם להגן על נכסים למטרות פרטיות או לא מסחריות.

מייסד הקרן מקים את הקרן למטרה מסוימת ומתווה את כוונותיו באמצעות הכללים המנחים את הקרן. הוא גם היחיד שקובע מיהם המוטבים ולאילו הטבות הם זכאים.

Copaz, המשמשת כדירקטוריון, רשאית לחלק נכסים אך ורק למוטבים שצוינו, בהתאם לרצון המייסד. בנוסף, ישנם מייסדים המעדיפים למנות יועץ או אפוטרופוס שיפקח על פעילות דירקטוריון הקרן.

"פתרונות מומחים לשימור נכסים, לשמירה על פרטיות ולתכנון הנכסים וההון המשפחתי"